Hiç sorunlarınızla baş edemediğiniz için bunalmış hissettiniz mi? Eğer öyleyse, yalnız değilsiniz.
Ülkemizde yapılan toplumsal araştırmalarda 17 yaş üstü online chat rooms bireylerin bir yıl içinde depresyon, anksiyete (kaygı) veya herhangi bir ruhsal rahatsızlık geçirme sıklığı %25-30 arasında olduğu saptanmış. Kimileri ciddi bir hastalıkla baş etme, aşırı kilo alma ya da verme, sigarayı bırakma ile ilgili yardım isterken bazıları ilişki problemleri, iş kaybı, sevdiği birinin vefatı, stres, madde veya alkol kötüye kullanımı gibi çeşitli sorunlarla baş etmek için mücadele etmektedir. Ve bu sorunlar çoğu zaman kişinin yaşam kalitesini azaltan niteliktedir.

Psikoterapi Nedir?

psikoterapi, insan zihninin karmaşık yapısını, duygu, biliş ve davranışlarının iç içe geçmiş ilişkisel ağını anlamak için psikoterapist ve danışan arasındaki ilişkiye ve işbirliğine dayanan temel, tamamlayıcı ve gerekli bir araçtır. Günümüz şartları için insanı anlama ve değişimine yardımcı olma yolundaki en önemli araçlardan biridir.

Psikoterapist bu tür sorunlar üzerinde çalışmanıza ve baş etme yolları bulmanıza yardım edebilir. Psikoterapi yoluyla psikoterapistler bilimsel geçerliliği olan yöntemlerle her yaştan bireylerin daha sağlıklı ve etkili davranışlar geliştirmelerine, mutlu, sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmelerine yardım etmeyi amaçlar.
Psikoterapi objektif, tarafsız ve yargısız olan biriyle açıkca konuşmaya izin veren destekleyici bir ortam sağlar. Psikoterapistinizle birlikte kendinizi daha iyi hissetmenize engel olan düşünce ve davranış biçimlerinin tube xxx belirlenmesi ve değiştirilmesi için birlikte çalışabilirsiniz.
Psikoterapi görüşmeleri sürerken sizi getiren nedenin çözülmesi dışında gelecekte karşılaşabileceğiniz değişiklikler ve sorunlarla baş etmekle ilgili yeni beceriler öğrenebilirsiniz.

Psikoterapi Almayı Ne Zaman Düşünmelisiniz?

Psikoterapi ile ilgili bir çok yanlış anlamaların olması nedeniyle bunu denemek için isteksiz olabilirsiniz. Mitleri değil gerçekleri biliyor olsanız bile denemek için kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Yaşam kaliteniz olmasını istediğiniz düzeyde olmadığında psikoterapi önemli oranda işe yarabileceği için o gerginliğin üstesinden gelmenize değecektir.
Bazı insanlar uzun zaman boyunca mutsuz, kaygılı ve öfkeli hissettikleri için psikoterapi talep etmektedir. Hem duygusal hem fiziksel olarak iyi hissetmelerini engelleyen kronik hastalığı olan başka insanlarda yardım isteyebilmektedir. Boşanma arifesinde olan, yalnız hisseden, yeni başlanan bir işle baş etmekte zorlanan ya da sevdiği biri vefat eden yakın ve kısa-vadeli sorunları olan bazıları da rahatlatıcı ve yönlendirici bir yardım arayışındadır.

Psikoterapiden fayda görebileceğiniz ile ilgili ipuçları;

  • Uzun zamandır ezici şekilde çaresiz ve mutsuz hissediyorsanız.
  • Kendiniz, aileniz ve arkdaşlarınızın çabalarına rağmen sorunlarınızın yoluna girme ihtimali yok gibi düşündüğünüzde
  • Dikkatinizi toplamakta zorlanmaya ve günlük aktivitelerinizi yerine getirmekte zorlanmaya başladığınızda
  • Sürekli aşırı endişeli ve en kötüsünü düşünmeye eğilimliyseniz
  • Davranışlarınız (aşırı alkol ya da ilaç alma, öfkeli olma vs gibi) size ve çevrenizdekilere zarar veriyorsa

Ne Tür Psikoterapiler Var?

Psikoterapi için birçok farklı yaklaşım vardır. Psikoterapistler genellikle bunlardan birini ya da bir kaçını birden kullanır.Her teorik yaklaşım psikoterapistin danışanlarını ve sorunlarını anlaması ve çözüm yolları geliştirmesi için yol haritası gibi davranır. Hangi tedavi seçeneğini alacağınız, güncel ruhsal araştırmalar, psikoterapistinizin teorik yönelimi ve sizin durumunuz için en işe yarar metodun hangisi olduğu gibi etmenlere bağlıdır. Örneğin, bilişsel-davranışçı terapi kullanan psikoterapistlerin tedavi için pratik bir yaklaşımı vardır. Daha etkili başa çıkma becerilerini geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış belirli ödevler verebilirler.
Örneğin, yaşadığınız özel bazı durumlarda verdiğiniz tepkilerle ilgili daha fazla bilgi toplamanızı isteyebilir ya da seanslar arasında yaşadığınız sorunlarla ilgili davranışçı ödevler, egzersizler verebilir.
Buna karşılık, psikanalitik yaklaşımlar genellikle yapmaktan daha çok konuşmaya odaklıdır. Psikoterapistinizin, şimdiki sorunlarınızın temel nedenlerini anlaması için seansları önceki yaşantı ve deneyimlerinizi anlatmak ve tartışmakla geçirmek gerekebilir.

Psikoterapistiniz çeşitli psikoterapi biçimlerinin öğelerini birleştirebilir. Aslında psikoterapistlerin çoğu kendilerini yaklaşımların herhangi birine bağlamazlar. Bunun yerine farklı yaklaşımların öğelerini harmanlayan ve her danışanın ihtiyaçlarına özel tedavi şekli benimserler. En önemli nokta yardım istediğiniz alanda psikoterapistinizin uzmanlığının olduğundan emin olmanız ve psikoterapistinizin size yardım edebileceğini hissetmesi ve inanmasıdır.

Son söz;

Bunların hepsinden bağımsız olarak psikiyatri, psikoloji, psikoterapi, ruhsal hastalıklar gibi kavramların çoğu kişi tarafından hakkıyla bilinmediği, damgalanmaların ve yanlış anlaşılmaların yoğun şekilde yaşandığı ve bunların sorunlu bir olan olduğu ülkemizde psikoterapinin etik kurallar dahilinde icra edilmesine büyük önem vermek gerektiğinin altını çizmek isterim.
Şizofreni, bipolar afektif bozukluk ve bazı depresyonlar gibi durumlarda ilaç kullanmak zorunda olduğumuz ve ilacın etkinliğinin tartışılmaz olduğu durumlarda bile esas şifa verenin hekim ile hasta / terapist ile danışan ilişkisinin kendisinin olduğu söylenebilir. Danışan kabullenildiğini, anlaşılabildiğini, yargılanmayacağını, eleştirilmeyeceğini görür ve psikoterapistin samimiyetine güvenirse sorunlarını açıkca paylaşabilecek ve değişim ve iyilik hali için çaba sarfedebilecektir. Psikoterapiyi de başarılı kılabilecek ana etmen de bu olsa gerek..

Yorum yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *