19.Haziran.1980 yılında öğretmen bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak dünya’ya geldim. Aslen Irak Türklerindenim, çocukluğumu savaşın gölgesinde Kerkük-Irak’ta geçirdim. 1991 yılında 10 yaşındayken 1. Körfez Savaşı sırasında ailemi geride bırakarak iki teyzemle birlikte hasbelkader çok zor koşullarda Irak’tan kaçarak Türkiye’ye geldim. İlk okulu Kerkük’te, orta okulu  Ankara Ahmet Bahadır İlhan İlköğretim okulunda, liseyi de Ankara Ayrancı Lisesi’nde okudum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2005 yılında mezun oldum. 1.5 yıl boyunca Sakarya’nın Ferizli İlçesinde ve Ankara’da çeşitli kliniklerde pratisyen hekim olarak görev yaptım. 2007 yılında Kerkük’e giderek aylarca sürecek yoğun çalışmalar sonunda ailemi Türkiye’ye yanıma yerleştirdim. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladım. 2008 yılında zamanın Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı rahmetli sevgili İhsan Doğramacı’nın (Hocabey) ihsanı ile Türk vatandaşlığına geçtim. 2010 yılında Özgül Hanım ile evlendim ve 2012 yılında Emir ve Eymen isimli ikiz erkek çocuklarım dünyaya geldi. Kasım-2011 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan aldığım uzmanlık eğitimini “Iraklı Türkmen Gençlerde Savaş Travmasına Bağlı Ruhsal Sorunların Yordayıcıları” konulu tezimi tamamlayarak Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmaya hak kazandım. Sırasıyla Ankara Yenimahalle Devlet Hastanesi ve Aksaray Devlet Hastanelerinde ikişer yıl Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olarak görev yaptım. Haziran 2015 itibari ile Aksaray’da kendi özel muayenehanemde çalışmalarıma devam etmekteyim.

Bildiğim Yabancı Diller: İngilizce ve Arapça

Akademik Çalışmalar:

    28. Uluslararası Toplum İçin Travmatik Stres Çalışmaları Kongresi’nde “Iraklı Sivillerde Savaş Travması ile İlgili Ruhsal Problemlerin Yordayıcıları” konulu sözel bildiri ( Los Angeles/ABD)

http://www.istss.org/ISTSS_Main/media/Documents/ISTSS_2012_Abstracts1.pdf

    13. Avrupa Travmatik Stres Kongresi’nde “Iraklı Sivillerde Savaş Travmasının Pozitif ve Negatif Etkileri” konulu sözel Bildiri (2013/Bolonya-İtalya)

http://www.ejpt.net/index.php/ejpt/article/view/21502

    Pilot Çalışma: Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Depresyon Belirtileri ile Travma Sonrası Büyümenin İlişkisi Uluslararası Psikoloji Dergisi (Şubat-2015)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25691475

    “Türk Psoriazis Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler” konulu araştırma yazısı, Türk Dermatoloji Dergisi

http://www.tdd-online.org/view-aip-details.php?id=2567