Online terapi: psikoterapinin yeni bir türüdür fakat bu psikoterapinin online ortamda yapılan şekli anlamına da gelmemektedir. Bu şekilde bir tanımlama, bu yeni terapi şeklinin zenginliğini ve ona özgü olan niteliklerini indirgeyen basit bir bakış açısıdır.

Online terapi, danışanın yaşamında değişiklik yapmasına yardım etmek için dilinzenginliğini kullanmaktadır. Dil, ister yazılı ister sözel şekilde olsun iletişimin ana öğesidir. Kimileri, iletişimin en iyi sadece sözel şekilde gerçekleştiğini iddia etse de (bu düşünceye göre psikoterapi sadece sözel diyaloglarla gerçekleşmelidir), bu iddiayı destekleyecek ampirik kanıtlar yeterli değildir. Psikoterapinin etkili olabilmesi için (ne şekilde olduğu önemli değildir), iletişim kurulması gerekmektedir ve danışanla terapist arasında da bir ilişki kurulmuş olmalıdır.

Online terapiyle ilgili hiçbir şey, bu iki özelliğin gerçekleşmesine engel değildir.
Online terapi, profesyonel ruh sağlığı hizmetlerine başvurmayı düşünmeyen insanların büyük bir kısmına ulaşmaktadır. Herkesin hayatında değişiklik yapması için geleneksel psikoterapinin uygun olduğu görüşü artık geçerliliğini kaybetmeye başlamıştır. U.S. Surgeon General’s Report on Mental Health’e (1999) göre teşhis edilebilir ruhsal bozuklukları olan insanların büyük bir kısmı profesyonel bir tedaviye başvurmamaktadırlar. Online terapi, gizlilik konusuyla ilgilenen birçok kişiye ulaşabilecek önemli bir seçenektir.

HC_2013_05_Laptop-Binder-Coffee-Cup

Online terapi, geleneksel yüz yüze gerçekleşen terapiye oranla daha güvenli ve gizli olabilmesi mümkündür. E-terapinin kendi has özellikleri sayesinde, terapötik değişim isimsiz veya takma isimlerin kullanıldığı bir ortamda gerçekleşebilmektedir. Bu durum, gerçek hayattakinden daha yüksek seviyede bir güvenliği ve gizliliği beraberinde getirmektedir. Şimdiye kadar çalıştığım çoğu klinikte gizliliğin çeşitli şekillerde ihlal edildiğine şahit oldum; ince duvarlar, açık kapılar, terapistler yemeğe çıktığında veya ara verdiğinde masalarında açık bırakılan dosyalar, kilitlenmeyen veya görüntülenmeyen odalarda saklanan dosyalar gibi. Online terapide, gizliliğin ihlal edildiği bu tip durumlar konusunda endişelenmenize gerek yoktur çünkü uygun durumlarda online terapide kimliğiniz ile bilgiler istenmeyebilir. Sonuç olarak terapi, demografik bilgilerden ziyade, kişilerdeki değişim ile ilgilenmektedir.
Online terapi, geleneksel psikoterapiden değişimin çok daha güçlü ve çabuk bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayabilir.
Online terapi, doğru bir şekilde uygulandığında ve belirli konulara gereken hassasiyet gösterildiği takdirde, yasalara aykırı değildir. Online terapi, psikoterapi olmadığı için
Psikoterapiyle ilgili yasalar otomatik olarak online terapiye uygulanamamaktadır.
Online terapi özünde “mesafeler arası terapi” anlamına gelmemektedir. Online terapiyle ilgili hiçbir özellik, bunun belirli bir mesafeden yapılması gerektiğini veya sadece mesafeler arasında olduğunda etkili olacağını göstermemektedir.
Online terapinin kullanımını destekleyen araştırmaların olmadığı yönünde düşünceler vardır. Bazı uzmanlara göre online terapinin etkililiğini veya kullanımını destekleyen çok az araştırma vardır. Buna karşın yapılan araştırmalar vardır fakat bu araştırmaların büyük bir kısmı tek bir vaka çalışmasına aittir veya kongrelerde sunulmaktadır. Akademik çevrede yer edinmeye çalışan yeni tedaviler; öncelikle en basite indirgenmiş çalışmalarla başlamaktadırlar ve zamanla daha geniş kapsamlı, detaylı ve daha iyi miktardaki ödeneklerle yapılan çalışmalara devam etmektedirler. Örneğin, geçen sene İngiltere’de yeme bozuklukları ile ilgili yapılan kongrede, araştırmacılar online terapi kullanmanın, hiç bir tedaviye başvurmamaktan veya bir destek grubundan daha etkili olduğunu göstermişlerdir fakat bu çalışma yayınlanmadığı için çok az kişi bunu bilmektedir.
Online terapi kendi başına iyileştirici değildir veya herkesin problemlerine cevap vermez. Ve kimse de öyle olması gerektiğini önermemektedir. Kimileri, online terapinin danışanları geleneksel psikoterapiden “uzaklaştırdığını” iddia etmektedir. Halbuki e-terapi, psikoterapinin hizmetlerini artırabilmektedir çünkü yüz yüze bir terapistle görüşmeyi hiçbir zaman düşünmemiş olan kişiler, online terapiyi deneyebilirler ve böylece bu kişilere de ulaşılmış olur. Online terapiyi, devam etmekte olan psikoterapiyle birlikte yürütmek, veya terapi son bulduğu veya danışan başka bir yere taşındığı zaman kullanmak, birçok insana değişik şekillerde yardımcı olabilir.

Yararlanılan kaynak: http://psychcentral.com/best/best5.htm

Yorum yaz

Your email address will not be published. Required fields are marked *